Členovia

Tomáš Štrba
Tomáš Štrba

Predseda

Pavol Bielik
Pavol Bielik

Podpredseda

Milan Lichý
Milan Lichý

Andrej Refka
Andrej Refka

Domka – združenie saleziánskej mládeže
Domka – združenie saleziánskej mládeže

stredisko Banská Bystrica

Laura – združenie mladých
Laura – združenie mladých

Nezavislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová
Nezavislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová

Občianska rada Rudlová-Sásová I
Občianska rada Rudlová-Sásová I

Senior Designer

Občianska rada Rudlová-Sásová II
Občianska rada Rudlová-Sásová II

Senior Designer

OZ Po schodoch
OZ Po schodoch

Dokumentačné centrum Sásová
Dokumentačné centrum Sásová

Orgány združenia

Predseda
Tomáš Štrba

Podpredseda
Pavol Bielik

Predsedníctvo
Tomáš Štrba
Jozef Kmec (Domka)
František Paluška (NOI)
Mária Nagyová (Laura)
Pavol Bielik (delegát poslancov za volebný obvod)

Kontrolná komisia
Ľubica Buranová (OR I)
Elena Puchyová (OR II)
Andrej Refka