Kontakt

Kontaktné Informácie

O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová
Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 42306124
DIČ: 2023744789

spolocenstvorusa@gmail.com
www.rudlova-sasova.sk