Novoročné stretnutie občianskych rád, občianskych združení so zástupcami MsÚ, poslancami

Občianska rada Rudlová-Sásová II, Nezávislá občianska iniciatíva Náš domov Sásová,

Vás pozývajú na

NOVOROČNÉ STRETNUTIE OBČIANSKYCH RÁD, OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ SO ZÁSTUPCAMI MsÚ, POSLANCAMI.

Kde? Verejná knižnica MK-Karpatská 3
Kedy? 18.1.2016 o 17:00 hodine

Program:
– informácie o činnosti OR a OZ v roku 2015 a plán na rok 2016
– informácie z Mestského zastupiteľstva a plánované aktivity v roku 2016
– informácie poslancov rok 2015 a plán na rok 2016
– diskusia, slovo pre verejnosť

Téma: Sásová – parkovanie, odpadové hospodárstvo, rekonštrukcie, rozvoj kultúry a športu v roku 2016.

Na stretnutie pozývame širokú verejnosť.

www.or.sasova.sk | www.nasdomov.sasova.sk | www.nasdomovsasova.estranky.sk | www.vkmk.sk