Aktuality

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2023

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2022

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Zasadnutie OR Rudlová-Sásová II - február 2020

Pozývame Vás na zasadnutie OR Rudlová-Sásová II, ktoré sa uskutoční ...

O nás

O spoločenstve Rudlová – Sásová

logo RUSA grayscale

Spoločenstvo Rudlová-Sásová združuje mimovládne organizácie a aktívnych jednotlivcov pôsobiacich v mestskej časti Rudlová–Sásová, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech občanov a mládeže najmä v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, v oblasti sociálnej a verejnoprospešných služieb. Zastrešuje 3 občianske združenia, dve občianske rady a niekoľko aktívnych jednotlivcov.

 

 

Hlavné ciele združenia

Podpora

  • v súlade s právnym poriadkom sa podieľať na vytváraní predpokladov pre všestranný, slobodný a demokratický rozvoj občanov a mládeže v meste Banská Bystrica
  • prispievať k tvorbe predpokladov pre činnosť mimovládnych organizácií a pre koordinované presadzovanie ich spoločných záujmov

Spolupráca

  • aktívne spolupracovať s Mestom Banská Bystrica, partnerskými organizáciami doma i v zahraničí, s medzinárodnými vládnymi a mimovládnymi organizáciami a inštitúciami, ktoré vyvíjajú aktivity v prospech občanov a mládeže najmä v oblasti životného prostredia, kultúry, športu, v oblasti sociálnej a iných verejnoprospešných služieb
  • spolupracovať so štátnymi inštitúciami a občianskymi združeniami, ktoré vyvíjajú činnosť vo sfére záujmov združenia

Partnerstvo

  • v spolupráci s Mestom Banská Bystrica a Banskobystrickým samosprávnym krajom prispievať k tvorbe finančných zdrojov pre všestranný rozvoj mesta a činnosť mimovládnych organizácií pôsobiacich na území mesta Banská Bystrica

Členovia

Členovia združenia Rudlová-Sásová

Tomáš Štrba
Tomáš Štrba

Predseda

Pavol Bielik
Pavol Bielik

Podpredseda

Milan Lichý
Milan Lichý

Andrej Refka
Andrej Refka

Domka – združenie saleziánskej mládeže
Domka – združenie saleziánskej mládeže

stredisko Banská Bystrica

Laura – združenie mladých
Laura – združenie mladých

Nezavislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová
Nezavislá občianska iniciatíva – Náš domov Sásová

Občianska rada Rudlová-Sásová I
Občianska rada Rudlová-Sásová I

Senior Designer

Občianska rada Rudlová-Sásová II
Občianska rada Rudlová-Sásová II

Senior Designer

OZ Po schodoch
OZ Po schodoch

Dokumentačné centrum Sásová
Dokumentačné centrum Sásová

Orgány združenia

Predseda
Tomáš Štrba

Podpredseda
Pavol Bielik

Predsedníctvo
Tomáš Štrba
Jozef Kmec (Domka)
František Paluška (NOI)
Mária Nagyová (Laura)
Pavol Bielik (delegát poslancov za volebný obvod)

Kontrolná komisia
Ľubica Buranová (OR I)
Elena Puchyová (OR II)
Andrej Refka

Kontakt

Kontaktné Informácie

O.Z. Spoločenstvo Rudlová-Sásová
Tatranská 10, 974 11 Banská Bystrica

IČO: 42306124
DIČ: 2023744789

spolocenstvorusa@gmail.com
www.rudlova-sasova.sk