Aktuality

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2023

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2022

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Zasadnutie OR Rudlová-Sásová II – február 2020

Pozývame Vás na zasadnutie OR Rudlová-Sásová II, ktoré sa uskutoční …

Zápisnica VMČ – február 2020

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 4.2.2020.

Fašiangy 2020

Občianska rada Rudlová-Sásová I s finančnou podporou mesta Banská Bystrica Vás srdečne pozýva na FAŠIANGY …

Zasadnutie VMČ – február 2020

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …

Zápisnica VMČ – január 2020

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, plánovaného na 4.1.2020.

Žiadosť o poskytnutie súčinnosti pri odvoze komunálnych odpadov

Mesto Banská Bystrica zaslalo list predsedom OR, SVB, členských samospráv SBD a správcom bytov list so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri odvoze …

Zasadnutie VMČ – január 2020

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …

Daj veciam druhú šancu

Máš doma nepotrebné veci a chceš ich darovať? Na našej burze určite nájdu svoje uplatnenie.