Sásovských 72-hodín: Vyhlasujeme výzvu na predkladanie projektov

Vyhlasujeme výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

 

VMČ VO Rudlová-Sásová a Spoločenstvo Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu za účelom podpory komunitného dobrovoľníctva a zlepšenia podmienok komunity – Sásovských 72-hodín

Ciele výzvy

Cieľom podujatia je oživenie dobrovoľníctva vo verejnom sektore, ktoré slúži rozvoju a aktivovaniu miestej komunity. Metódou “mini” (male je pekné) projektov zameraných na skvalitnenie života a životného prostredia vo svojom okolí. Podstata tejto formy je v dobrovoľníckej práci na danom projekte v duchu “ my to odpracujeme a pomôžte nám z materiálom (financiami)”.  Projekt je inšpirovaných úspešnym konceptom 72 hodín dobrovoľníctvu známym v celej Europe.

Projekt je úrčený deťom, rodičom, mladým, mimovládnym organizáciam, ale i neformálnym skupinám či aktívym jednotlivcom ktorí podporujú myšlienku komunitného dobrovoľníctva a chcú pomôcť iným, alebo svojmu okoliu. Vymyslite s kamarátmi projekt, ktorý zlepší vase okolie, nezištne pomôže druhým alebo svojmu okoliu či len niekoho poteší. 72 hodín je dosť času na: opravu detského ihriska, vybudovanie náučného chodníka, vysadenenie nového parku …… chce to len nápad.

Dátum

72 hodín bude trvať od 23. do 25. septembra 2016
Projektové zámery treba poslať do 1.9. 2016 na adresu spolocenstvorusa@gmail.com

Žiadosť

Žiadosť musí obsahovať: Názov projektu, Stručný popis projektu, Miesto realizácie projektu, Rozpočet, Požadovaná suma, Zodpovedná osoba, Kontakt (tel. mail)

Projekty sa musia realizovať na území VO Rudlová-Sásová. Projekt musí byť realizovaný vo verejnom priestranstve. Tieto mini projekty podporíme celkovou sumou 2000 eur.
Úspešných žiadateľov budeme kontaktovať do 7.9. 2016.

Kontakt:

Tomáš Štrba
spolocentvorusa@gmail.com
0902 902 852