Vianoce 2019 pre seniorov

Občianska rada Rudlová-Sásová I s finančnou podporou mesta Banská Bystrica Vás srdečne pozývajú na predvianočné stretnutie obyvateľov  Rudlovej – Sásovej VIANOCE 2019 pre seniorov dňa 03.decembra 2019 o 15.00 hod. do reštaurácie Sopráno.

PROGRAM :

  1. Vianočné vystúpenie  detí Materskej  školy  Sásovská  cesta
  2. Vystúpenie  Združenie autentického folklóru  –  POHRONCI
  3. Spoločenské posedenie pri ľudovej hudbe VRŠTEK
  4. Vianočná kapustnica s prekvapením
  5. Výstava ručných prác Klubu Čipôčka v paličkovaní

Tešíme sa na Vašu účasť !
VSTUP VOĽNÝ
Počet účastníkov stretnutia je limitovaný počtom miest reštaurácie SOPRANO.

Pozvánka