Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Vyhlasujeme výzvu na predkladanie projektov na kalendárny rom 2016 v rámci podpory z prostriedkov určených pre VMČ.

Ciele výzvy

Výbor mestskej časti na základe Štatútu VMČ a OR (ZD 16/2015) a VZN č.10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica podporuje činnosť na území príslušného volebného obvodu aj prostredníctvom vyčlenených finančných prostriedkov.

Cieľom je podpora občianskych aktivít vo verejnom sektore, ktoré slúži rozvoju a aktivovaniu miestej komunity vo volebnom obvode Rudlová Sásová. Viac informácii sa nachádza v sekcii Granty VMČ.

Projektové zámery treba poslať do 30.10. 2016 prostredníctvom elektronického formulára v sekcii Granty VMČ.