Značka: OR

Zasadnutie OR Rudlová-Sásová II – február 2020

Pozývame Vás na zasadnutie OR Rudlová-Sásová II, ktoré sa uskutoční …

Zápisnica OR Rudlová dedina – november 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia OR Rudlová dedina, ktoré sa konalo 26.11.2019.

Zasadnutie OR Rudlová dedina – november 2019

Pozývame na verejné zasadnutie Občianskej rady Rudlová dedina.