Zasadnutie OR Rudlová dedina – november 2019

Pozývame na verejné zasadnutie Občianskej rady Rudlová dedina za účasti poslancov  VMČ Rudlová , Sásová, ktoré sa bude konať dňa 26. novembra 2019 (utorok ) o 17.00 h v Agitačnom stredisku (nad Muštárňou) v mestskej časti Rudlová.

Program:

1. Otvorenie stretnutia
2. Oboznámenie Mesta BB v zastúpení p. Gajdošík, p.Lichý so sumarizáciou a odpoveďami  na požiadavky Rudlovčanov (zo dňa 16.sept. 2019)
3. Doplňujúce požiadavky na Mesto BB
4. Diskusia, záver

Pozvaní: poslanci VMČ Rudlová,  Sásová, Ľubica Buranová (predsedníčka OR Rudlová-Sásová I.), OR Rudlová dedina, Rudlovčania.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Pozvánka