Značka: oznam

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2023

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2022

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov

Výzva na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov 2020

VMČ Rudlová-Sásová vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov pre organizácie a neformálne skupiny občanov