Značka: Rudlová

Zápisnica OR Rudlová dedina – november 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia OR Rudlová dedina, ktoré sa konalo 26.11.2019.

Zasadnutie OR Rudlová dedina – november 2019

Pozývame na verejné zasadnutie Občianskej rady Rudlová dedina.