Zasadnutie VMČ – december 2019 II.

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční 10. decembra 2019 (utorok) bezprostredne po skončení zasadnutia MsZ v Banskej Bystrici vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici, ul. Československej armády 26.

Program

  1. Schválenie programu
  2. Kontrola uznesení
  3. Aktualizácia rámcového plánu akcií 2019
  4. Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica 2020
  5. Plán investičných akcií VMČ 2020
  6. Rôzne

Pozvánka: PDF