Kategória: zápisnice a pozvánky

Zasadnutie OR Rudlová-Sásová II – február 2020

Pozývame Vás na zasadnutie OR Rudlová-Sásová II, ktoré sa uskutoční …

Zápisnica VMČ – február 2020

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 4.2.2020.

Zasadnutie VMČ – február 2020

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …

Zápisnica VMČ – január 2020

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, plánovaného na 4.1.2020.

Zasadnutie VMČ – január 2020

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …

Zápisnica VMČ – december 2019 II.

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 10.12.2019.

Zasadnutie VMČ – december 2019 II.

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …

Zápisnica VMČ – december 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 5.12.2019.

Zápisnica OR Rudlová dedina – november 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia OR Rudlová dedina, ktoré sa konalo 26.11.2019.

Zasadnutie VMČ – december 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …