Zasadnutie VMČ – december 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční 5. decembra 2019 (štvrtok) o 17:00 v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, Rudohorská 37, Banská Bystrica.

Program

  1. Schválenie programu
  2. Kontrola uznesení
  3. Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica 2020
  4. Plán investičných akcií VMČ 2020
  5. Rôzne

Pozvánka: PDF