Zasadnutie VMČ – február 2020

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční 4. februára 2020 (utorok) bezprostredne po skončení zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Veľkej sieni budovy Mestského úradu, ul. Československej armády 26, Banská Bystrica.

Program

  1. Schválenie programu
  2. Vyúčtovanie akcií financovaných z dotácie na rok 2019
  3. Rámcový plán akcií na rozvoj územia mestskej časti na rok 2020
  4. Návrh na voľbu člena OR Rudlová-Sásová II
  5. Rôzne

Pozvánka: PDF