Zasadnutie VMČ – január 2020

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční 28. januára 2020 (streda) o 17:00 v miestnosti č. 290 budovy Mestského úradu, ul. Československej armády 26, Banská Bystrica..

Program

  1. Schválenie programu
  2. Kontrola uznesení
  3. Správy o fungovaní OR za rok 2019
  4. Vyúčtovanie akcií financovaných z dotácie na rok 2019
  5. Rámcový plán akcií na rozvoj územia mestskej časti na rok 2020
  6. Návrh na voľbu člena OR Rudlová-Sásová II
  7. Rôzne

Pozvánka: PDF