Zasadnutie VMČ – november 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční 5. novembra 2019 (utorok) o 15:00 v zasadačke č. 290 budovy Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica.

Program

  1. Schválenie programu
  2. Kontrola uznesení
  3. Zriadenie OR Rudlová dedina
  4. Rámcový plán akcií financovaných z dotácie na rok 2020
  5. OZ na zabezpečenie plnenia úloh VMČ
  6. Termíny zasadnutí 
  7. Rôzne


Pozvánka: PDF