Zasadnutie VMČ – september 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční 17. septembra 2019 (utorok) o 16:30 v zasadačke č. 250 budovy Mestského úradu, Československej armády 26, Banská Bystrica.

Program

  1. Otvorenie zasadnutia, schválenie programu
  2. Zmena rámcového plánu akcií financovaných z dotácie na rok 2019
  3. Materiál do komisie MsZ – problémy a požiadavky mestských častí
  4. Kontrola uznesení
  5. Rôzne, diskusia

Pozvánka: PDF