Zápisnica VMČ – december 2019 II.

Zverejňujeme zápisnicu spolu s prílohami zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 10.12.2019.

Zápisnica, Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4