Značka: zápisnica

Zápisnica VMČ – február 2020

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 4.2.2020.

Zápisnica VMČ – január 2020

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, plánovaného na 4.1.2020.

Zápisnica VMČ – december 2019 II.

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 10.12.2019.

Zápisnica VMČ – december 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 5.12.2019.

Zápisnica OR Rudlová dedina – november 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia OR Rudlová dedina, ktoré sa konalo 26.11.2019.

Zápisnica VMČ – november 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 5.11.2019.

Zápisnica VMČ – september 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 17.9.2019.