Zápisnica VMČ – február 2020

Zverejňujeme zápisnicu spolu s prílohami zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 4.2.2020.

Zápisnica, Príloha č. 1, Príloha č. 2.