Zápisnica VMČ – január 2020

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, plánovaného na 29.1.2020.

Zápisnica