Zápisnica VMČ – november 2019

Zverejňujeme zápisnicu, spolu s prílohami, zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 5.11.2019.

Zápisnica, Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3