Zápisnica VMČ – september 2019

Zverejňujeme zápisnicu, spolu s prílohami, zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 17.9.2019.

Zápisnica, Príloha č.1, Príloha č.2, Príloha č.3