Kategória: zápisnice a pozvánky

Zasadnutie OR Rudlová dedina – november 2019

Pozývame na verejné zasadnutie Občianskej rady Rudlová dedina.

Zápisnica VMČ – november 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 5.11.2019.

Zasadnutie VMČ – november 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …

Zápisnica VMČ – september 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 17.9.2019.

Zasadnutie VMČ – september 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …