Aktuality

Zápisnica VMČ – december 2019 II.

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 10.12.2019.

Zasadnutie VMČ – december 2019 II.

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …

Zápisnica VMČ – december 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 5.12.2019.

Zápisnica OR Rudlová dedina – november 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia OR Rudlová dedina, ktoré sa konalo 26.11.2019.

Zasadnutie VMČ – december 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …

Vianoce 2019 pre seniorov

Občianska rada Rudlová-Sásová I Vás srdečne pozýva na VIANOCE 2019 pre seniorov.

Vianoce v Rudlovej-Sásovej 2019

Mikuláš zavíta na Rudlovsko – Sásovské Vianočné trhy!

Zasadnutie OR Rudlová dedina – november 2019

Pozývame na verejné zasadnutie Občianskej rady Rudlová dedina.

Zápisnica VMČ – november 2019

Zverejňujeme zápisnicu zo zasadnutia Výboru mestskej časti, ktoré sa konalo 5.11.2019.

Zasadnutie VMČ – november 2019

Pozývame Vás na zasadnutie Výboru v mestskej časti č. 3 pre mestské časti Rudlová, Sásová, ktoré sa uskutoční …